SQL Dersleri

Veritabanı Temel Kavramları

Bu makalede; verinin nedir, veritabanı nedir, veritabanında olması gereken özellikler nelerdir gibi konulara değinmiş olacağım. Önemli gördüğüm konuları ayrı başlıklar altında inceleyerek, alt başlıkarda kaybolmadan bilgilendirilmenizi sağlayacağım. Yavaştan başlıklara geçelim.

Veri Nedir?

Henüz işlenmemiş olan kayıtlara veri denilmektedir. Bu terime veritabanı açısından bakacak olursak; veritabanı yapısı içerisinde tutulan bilgilere veri denilmektedir. Yani veri kelimesi değerlendirilirken, hangi durumda olduğu önemlidir. Aynı şekilde bilgisayar tarafından saklanabilen ve işlenebilen her şeye de veri denilmektedir.

Veritabanı Nedir?

Toplanan verilerin dah asonra ulaşılmak amacıyla elektronik ortamda belli kurallara göre korunulup saklanan kayıtlar topluluğuna veritabanı denilmektedir. Birbiriyle ilişkili verilerin hızlı ve verimli bir şekilde ulaşılmasını sağlar.

Veritabanlarının amacı büyük miktardaki verileri işlemektir. Veriler düzenli bir biçimde elektronik ortamda kaydedilirler. Büyük miktarlardaki verilerin hızlı ve güvenli bir biçimde gereksinim duyulan bilgiye dönüştürülmesi veritabanlarının en önemli özelliklerinden birisidir.

 • Veritabanı, belli bir alanda ve birbiriyle ilişkili olarak düzenlenmiş veriler topluluğudur.
 • Veritabanı, bir çok kullanıcı tarafından kullanılan birbirleriyle ilişkili geniş bir veri kümesinin düzenlenmesi, depolanması ve sorgulanması için kurulan sistemdir.
 • Veritabanı, bir çok uygulamaya hizmet vermek için zararlı ve gereksiz veriler hariç ilişkili verilerin saklandığı bir veri topluluğudur.
 • Veritabanı, bilgisayar temelli bir kayıt tutma sistemidir. Sistemin amacı verileri kayıt etmek ve bakımını yapmaktır.
 • Veritabanı, bir organizasyonda verilerin merkezi kontrolünü sağlar.
 • Veritabanı sistemi, basitçe kompüterize edilmiş bir kayıt takip sistemidir.

Bu veritabanlarının en önemli ortak özelliği ilişkisel veritabanı teknolojisini içermeleridir.

Veritabanı Türleri

 1. Paylaşmalı Veritabanları: Birden fazla fiziksel ortamda depolanan veritabanlarına paylaşımlı veritabanı denir.
 2. esne Ağırlıklı Veritabanları: Çizimlerin, grafiklerin, imajların, fotoğrafların, seslerin ve tüm hareketli video gösterimlerini otomatik olarak canlandıracak ve paylaşılacak nesneler olarak depolayan veritabanıdır.
 3. Hiper Medya Veritabanları: Kullanıcı, modülden modüle geçmek için, kendi yolunu kendi seçebilir. Bilgi şeması önceden belirlenmiş organizasyon şemasını gerektirmez.
 4. Çok Boyutlu Veri Analizi: Bu analiz kullanıcıyı aynı veriyi çok farklı boyutlarıyla görme olanağına kavuşturulur.
 5. Veri Bankaları: İşletmedeki tüm personelin beklentilerine uygun, bütünleşik, güncel ve tarihi verileri depolayan veritabanı yazılımlarına Veri Bankaları denir.

En Ünlü Veritabanı Sistemleri

 • Oracle ,
 • Microsoft SQL Server,
 • Microsoft Access ,
 • MySQL,
 • PostgreSQL ,
 • Sybase ,
 • Berkeley,
 • Firebird

Kayıt altına alınacak veriler, bir çok şekilde gerçekleştirilmektedir. Veritabanı modellerini aşağıdaki gibi listelendirebiliriz.

Veritabanı Modelleri

 • Flat file (Text File)
 • Hierarchical (XML)
 • Relational (integrity)
 • Object Oriented
 • Network

Flat File(Text Dosya)

Verilerin düz bir metin dosyasına bizim belirlediğimiz belirli kurallar ile kaydettiğimiz sistemdir. Verilerin arasına bizim belirlediğimiz özel karakterlerden ekleriz, daha sonra bu verileri kullanmak istediğimizde de belirlediğimiz özel karakterlere göre parçalama işlemine tabi tutarız.

XML (Hiyerarşik Model)

Hiyerarşik veri-tabanı modeli bir ağaç yapısına sahiptir. Bu tip veri tabanları içerisinde bulunan veriler, ebeveyn-çocuk ilişkisinde sahiptir, ve her ebeveyn veri birden fazla çocuk veriye sahip olabilir. Çocuk veriler tamamen ebeveyn verilere bağımlıdırlar, yani ebeveyn veri olmadığı takdirde çocuk veride de olamaz.  Sonuç olarak bu veri tabanı modeli one-to-many(bire sonsuz) ilişkisini desteklemektedir.Yani her çocuğun bir ebeveyni olabilir. Fakat her ebeveynin birden çok çocuğu olabilir.

Ağ Veritabanı Modeli

Ağ Veri Tabanı Modeli esasında hiyerarşik veri tabanı modelinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Ağ veri tabanı modeli çocuk tabloların birden fazla atalarının olmasına müsaade etmektedir.

İlişkisel Veritabanı Modeli

Günümüzde yaygın olarak kullanılan veritabanı modelidir. Veriler tablolar halinde ilişkisel olarak saklanır. Her tablo her tabloya istenildiği şekilde bağlanabilir. Yani bire bir, bire sonsuz ve sonsuza sonsuz ilişkileri rahatlıkla oluşturabiliriz. İstediğimizde bir den çok tablodan aynı anda veriler getirip listeleyebiliriz.

Tablo, Kayıt, Alan ve Veri Nedir?

 • Veri: Veri tabanında saklanan en küçük veri parçasıdır. Tablonun her hücresi bir veridir.
 • Kayıt: Verilerden oluşan bir biri ile ilgili veri tabanı yapısıdır. Tablodaki her bir satır veri tabanında kayıt ile ifade edilir.
 • Alan: Bir verinin kaydolması için gerekli biçimi ve türü belirlenmiş kısımdır. Tablodaki sütunlar alan veri tabanında alan olarak isimlendirilir.
 • Tablo: Kayıtların peş peşe birleşmesi ile oluşan, satır ve sütunlardan oluşan, verilerin saklandığı veri tabanı nesnesidir.

Tablo Özellikleri

 • Tablolar satır ve sütunlardan oluşur.
 • Her sütunun alacağı isim birbirinden farklı olmalıdır.(Farklı tablolarda aynı isimli alanlar olabilir.)
 • Sütunlar isimlendirilirken Türkçe karakterler (ıöüğşçİÖÜĞŞÇ) ve boşluk kullanılmaması tavsiye edilir.
 • Her satır birbirinden farklı olmalıdır yani birbiri ile tamamen ayni olan iki kayıt kullanılmamalıdır.(Birincil Anahtar kullanılmalıdır.)
 • Satırların ve sütunların sırasının nasıl olacağı önemli değildir.(Sorgular ile istenilen satır ve sütun istenilen sıra ile gösterilebilir.)
 • Hücrelerdeki veriler atomik olmalıdır.(Parçalanabilen nitelikte veriler olmamalıdır.)
 • Her sütunun bir veri türü vardır. Başka tipte veri girilemez

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir