Ücretsiz PHP Eğitim Seti


Gerekli Kurulumlar
Localhost ve Notepad++ Kurulumu 04:36
Zen Coding Eklentisi Kurulumu ve Kullanımı06:56
Phpye Giriş – Değişkenler
Değişken Tanımlama ve Ekrana Yazdırma09:02
Echo ve Değişken tanımlama Uygulaması07:47
Denetim Yapıları – Koşul İfadeleri
Koşul Belirtme İfadeleri | if | else if | else | 106:49
Koşul Belirtme İfadeleri | if | else if | else | 204:29
Koşul Belirtme İfadeleri | if | else if | else | 308:38
Değeri Belirlenen Koşuldan Başlayarak Almak03:55
Boş Gelen Verileri Saptamak03:24
Denetim Yapıları – Döngüler
While Döngüsü Kullanımı03:01
For Döngüsü Kullanımı08:32
For ve While Döngüsü Uygulaması07:45
Foreach Döngüsünün Kullanımı03:04
Dizi(Array) Oluşturma ve İşlemler
Değişkenlerde Array Yapısı07:42
En Büyük Sayıyı ve En Küçük Sayıyı Bulmak03:05
Verileri Array Dizininide Belirli Gruplar Halinde Bölme | str_split();0:34
Yazıları Belirli Oranda Kısaltma İşlemi07:22
Verileri Belirlenen Sayılar Çerçevesinde Bölme İşlemi08:06
Hazır Fonksiyonlar
Tarih, Saat İşlemlerinin Yapılması (date)16:49
Php ile Sayıları Yuvarlama İşlemi | ceil | floor | round05:35
Php de Uyarı Penceresi – Java Script Alert Kullanımı03:35
Verileri Güvenli Bir Biçimde Şifreleme İşlemi (md5)05:45
Php ile Boşlukları Temizlemek | trim(); rtrim(); ltrim();06:25
Alta Satıra İnme İşlemi (br atamak)06:35
Alt Satıra inme (BR) ve Script Taglarını Temizleme11:32
Strip_tags ile Html taglarından kurtulma06:51
Yazıları Pratik Olarak Değiştirme İşlemi | str_replace();08:26
Php ile Girilen Değerdeki Yazının İlk Harfini Büyük Yapma02:11
Php ile Girilen Değerdeki Tüm Kelimelerin İlk Harfini Büyük Yazdırma02:53
Die ve Exit İle İşlemleri Durdurma06:12
Location ve Refresh Yönlendirme Komutlarının Kullanımı05:49
Yazılan Yazıları Tersine Çevirme İşlemi | strrev();02:53
Substr_count ile belirlenen verileri sayma04:09
Php ile Girilen Değerleri Tekrarlatmak | str_repeat();03:42
Parse_str ile Verileri Get Mantığı İle çekmek06:46
Değişkende Yer Alan Değerin, Kaç Karakterden Olduğunu Bulmak03:41
Sayıların Kökdeğerlerini Almak03:17
Getimagesize İle Resimlerin Bilgilerini Almak11:24
Post ve Get Methodu ile Veri Yollama17:23
Dahil Etme Komutları (include , require) 10:53
Dosya Klasör İşlemleri
Klasör Oluşturma ve Silme13:15
Php ile Dosya Oluşturma10:47
Dosya Silme İşlemi06:53
Gelen Değerin Dosya mı Yoksa Klasör mü Olduğunu Tesbit Etmek05:01
Fwrite İle Dosya İçeriğine İçerik Girmek14:09
Tarih Zaman İşlemleri
Time ve Mktime ile Zaman İşlemleri11:42
Herhangi Bir Tarihi Time Değerine Çevirme İşlemi12:29
Fonksiyonlar
Function Oluşturma #105:18
Function Oluşturma ve İşlem Yapma #206:40
MySQL ile Veritabanı İşlemleri
Mysql ile Alan Oluşturma08:14
Mysql Bağlantısı Yapmak #109:39
Mysql Bağlantısı Yapmak #202:50
Mysql Veri Kayıt İşlemi | insert09:20
Php ile Mysql Veri Tabanından Veri Çekme07:26
Mysql Limit Belirterek Veri Çekme İşlemi08:24
Php ile Mysql Veri Tabanındaki Bütün Verileri Listeleme [While]08:44
Mysql Veri Silme İşlemi09:00
Veri Güncelleme İşlemi15:19
Hit Uygulaması Yapmak08:47
Veritabanında Arama Yapma08:25
Php ile Basit Bir Üye Kayıt İşlemi Yapmak20:56
Makale Okuma Alanı Yapma14:38
Veritabanından Rastgele Veri Çekmek05:30
Basit Sayfalama Yapmak23:12
Gelişmiş Sayfalama Yapmak26:54
PDO ile Veritabanı İşlemleri
PDO Mysql Veri Tabanı Bağlantısı09:32
PDO Veri Çekme İşlemi | fetch();16:16
PDO Veri Listeleme İşlemi12:33
PDO Mysql Kayıt İşlemi | insert07:26
PDO ile MySQL Veri Güncelleme İşlemi | Update05:20
PDO ile MySQL Veri Silme İşlemi | Delete03:25
PDO ile Gelişmiş Sayfalama Yapımı27:46
Php Nesne Yönelimli Programlama
Php Nesne Yönelimli Programlama – OOP Sınıfına Giriş09:49
Php Nesne Yönelimli Programlama | Public ve Private Deyimi14:32
Uzaktan Veri Çekme – Bot Hazırlama
Php ile Basit Bot Yapımı (Uzaktan Veri Çekimi)37:44
Php ile Yapılan Basit Botu Veritabanına Kayıt Etme18:20
Instagram Api | Popüler İçerikleri Alma23:29
Instagram Api | Kullanıcı Bilgilerini Çekme18:37
İp Adresini Kullanarak Detaylı Bilgiler Alma09:17
İp ile Hava Durumu Botu Hazırlama16:05
Youtube Videolarını Mp3 Olaran İndirme | Youtube to Mp3 Script17:53
Php ile Meta Tag Bilgilerini Çekme | get_meta_tag();03:44
Bot ile Veri Çekme İşlemindeki İncelikler | File();05:15
Facebook api ile Sayfa Bilgilerini Alma İşlemi12:19
Php ile Twitter Bilgilerini Çekmek07:42
Sık Kullanılan Uygulamalar
Php ile Facebook/Twitter Hashtag Uygulaması14:27
Php ile Sayıları Yazıya Çevirme12:09
Google reCaptcha Güvenlik Doğrulaması17:46
Günün Sözü Uygulaması Yapmak08:12
Php ile Etiket Sistemi Oluşturma25:54
Php ile Excel Dosyasına Veri Yazdırma11:43
Php ile İni Dosyalarını İçindeki Verileri Okuma05:29
Php ile Xml Verilerini Okutmak10:59
Php ile Dosyaları Zipleme ve Zipli Dosyaları Çıkartma İşlemi13:49
Php ile Dinamik Sitemap Hazırlama İşlemi14:40
Php ile Renkli Listeleme Yapma06:14
Çoklu Seçimle Checkbox Verilerilerini Silme05:31
Basit Bir Üye Giriş Alanı Yapma | POST ve GET09:37
Güvenlik Kodu Uygulaması Yapımı (Captcha)13:08
Basit Bir Function ile Küfür Filtresi Yapmak09:03
Php ile KDV Dahil ve Hariç Uygulaması Yapmak07:39
Php ile Dizinde Yer Alan Verileri Listeleme07:17
HTML Taglarını Gerçersiz Kılarak İşlem Yaptırma05:55
Dosya Upload İşlemi Yapımı10:57
Matematiksel İşlemlerde Öncelik Belirleme04:10