PHP Dersleri

PHP İle Yazıları Mors Alfabesine Çevirme

PHP ile yazıları mors alfabesine nasıl çevirileceğini inceleyeceğiz.

PHP ile yazıları mors alfabesine çevirmek için, mors alfabesinin karşılığını oluşturan bir dizi oluşturmak gerekecektir. Mors alfabesi harfleri ve karşılık gelen diziyi oluşturduktan sonra yazılan yazıyı çevirme işlemini gerçekleştireceğiz.

PHP ile Mors Alfabesine Çevirme

PHP Programlama dilinde, mors alfabesine çevirmek için ilk olarak harfleri ve karşılık gelen kodları yazarak başlıyoruz. Sonrasında yazıyı mors alfabesine çevirme fonksiyonunu sağlayarak sonuca ulaşıyoruz. Girilen verideki harflerin karşılığını, mors alfabesindeki değerle değiştirip sonuca ulaşıyoruz.

<?php
// Mors Alfabesi Harfleri ve Karşılık Gelen Kodlar
$alfabe = array(
  "A" => ".-",
  "B" => "-...",
  "C" => "-.-.",
  "D" => "-..",
  "E" => ".",
  "F" => "..-.",
  "G" => "--.",
  "H" => "....",
  "I" => "..",
  "J" => ".---",
  "K" => "-.-",
  "L" => ".-..",
  "M" => "--",
  "N" => "-.",
  "O" => "---",
  "P" => ".--.",
  "Q" => "--.-",
  "R" => ".-.",
  "S" => "...",
  "T" => "-",
  "U" => "..-",
  "V" => "...-",
  "W" => ".--",
  "X" => "-..-",
  "Y" => "-.--",
  "Z" => "--.."
);

// Yazıyı Mors Alfabesine Çevirme Fonksiyonu
function morsa_cevir($yazi){
  global $alfabe;
  $mors = "";
  $yazi = strtoupper($yazi);
  for($i = 0; $i < strlen($yazi); $i++){
    $harf = substr($yazi, $i, 1);
    if(isset($alfabe[$harf])){
      $mors .= $alfabe[$harf] . " ";
    }
  }
  return $mors;
}

// Test
$yazi = "Merhaba Dunya";
$mors = morsa_cevir($yazi);
echo "Yazı: " . $yazi . "<br>";
echo "Mors: " . $mors;
?>

Yukarıdaki kod, öncelikle Mors alfabesindeki harfleri ve karşılık gelen kodları içeren bir dizi oluşturur. Daha sonra morsa_cevir isimli bir fonksiyon oluşturulur. Bu fonksiyon, aldığı yazıyı önce büyük harflere dönüştürür ve ardından yazıdaki her bir harf için Mors alfabesindeki karşılığını $alfabe dizisinden alarak $mors değişkenine ekler. Son olarak, $mors değişkenini döndürür.

Kodun test bölümünde, örnek bir yazıyı morsa_cevir fonksiyonuna göndererek, sonucu ekrana yazdırırız. Sonuçta, Merhaba Dunya yazısının Mors alfabesi karşılığı olan -- . .-. .... -... .- - / -.. ..- -. -.-- .- değeri ekranda gösterilir.

Bu örnekle birlikte, php mors alfabesine çevirme işlemini tamamlamış oluyoruz. Harfleri, dizideki karşılığı olan mors ifadesiyle değiştiriyoruz. Çevirme işlemi sonrasında istenilen sonuca ulaşmış oluyoruz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir