PHP ile Date Komutu Çıktısını Türkçeleştirme

Date komutu ile aldığımız veriler functionun ingilizce olmasından dolayı aylar ve günler ingilizce olarak gelmektedir. Sitemizde date komutunu kullanarak bulunduğumuz ayı ya da günü göstermek istiyorsak ve bunu Türkçe olarak yapacaksak o zaman bizim bu gelen functiondaki değerleri Türkçeye çevirmemiz gerekmektedir. Türkçeye çevirme işlemini bir array dizinine atayarak kolay bir şekilde gerçekleştireceğiz.

Date komutunu kullanarak bulunduğumuz ayın sayısal değeri olarak alacağım. Yani 01, 02, 03 gibi çıktı verecek olan “m” seçeneğini kullanacağım. O zaman benim kullanacağım komut şu şekilde olacak;

date("m");

Yukarıdaki komutu kullandığımda bulunduğum ay Haziran ayı olduğundan 06 çıktısını bana verecektir. Şimdi ayların Türkçe işlemi için bir değişken adı oluşturalım ve kocaman bir array dizini açalım. İçerisine ise 01 , 02, 03 … 12 ye kadar yazalım ve karşılıklarına o ayların Türkçe isimlerini yazalım.

$aylar = Array(
 "01" => "Ocak", 
 "02" => "Şubat", 
 "03" => "Mart", 
 "04" => "Nisan", 
 "05" => "Mayıs", 
 "06" => "Haziran", 
 "07" => "Temmuz", 
 "08" => "Ağustos", 
 "09" => "Eylül", 
 "10" => "Ekim", 
 "11" => "Kasım", 
 "12" => "Aralık"
);

Yukarıda gördüğünüz gibi aylar adlı bir değişken oluşturdum ve ayları tek tek yazdım. Karşılıklarına Türkçe değerlerini yazdım. Şimdi Gelin günleri de bu şekilde yapalım ve sonra nasıl uygulanacağını görelim.

Günleri de küçük L harfi ile alalım. Bu harf ile aldığımızda günlerin ingilizce çıktısını alacağız. Şimdi bu günlerin Türkçe karşılıklarını yazarak array dizini oluşturalım.

$gunler = Array(
 "Monday" => "Pazartesi",
 "Tuesday" => "Salı",
 "Wednesday" => "Çarşamba",
 "Thursday" => "Perşembe",
 "Friday" => "Cuma",
 "Saturday" => "Cumartesi",
 "Sunday" => "Pazar"
);

Evet.. Yukarıdaki gibi ayarlandığına göre artık günleri de Türkçe olarak almamızı sağlayacaktır. Şimdi bu 2 değişkeni nasıl uygulamaya sokacağız.

İlk önce işe bulunduğumuz ayı tespit ederek başlayalım. Bulunduğumuz ayın sayısal olarak çıktısını almak için;

$simdiki_ay = Date("m");

Yukarıda bulunduğumuz ayın sayısal karşılığını aldık şimdi ise gelen sayıyı bizim önceden yazdığımız aylar adlı değişkendeki işleme sokmak. Bunun için şu şekilde yapıyoruz;

$ay_cikti = $aylar[$simdiki_ay];

Yukarıda $ay_cikti adlı değişkene bulunduğumuz ayı aldırdık ve gelen verinin karşılığını arraydeki Türkçe karşılığıyla değiştirdik. Şimdi bunu gün için de yapalım.

$aktif_gun = date("l");
$gun = $gunler[$aktif_gun];

Yukarıda tek satırda işlemlerimi yaptırdım. Önce bulunduğumuz günü aldım. Sonra bulunduğumuz günü $gun adlı değişkene atadım. Sonra gelen çıktıyı belirlediğim array dizinindeki veriler ile değiştirerek Türkçeleştirdim.

Exit mobile version