PHP Dersleri

PHP ile Alternatif For Kullanımı

PHP ile alternatif for döngüsünün kullanımını inceleyeceğiz.

PHP’de alternatif “for” döngüsü, “for” döngüsünün daha kısa bir sözdizimi ile yazılmasını sağlar. Bu işlemi klasik kullanım ve alternatif kullanımla birlikte karşılaştırma yaparak inceleyelim. O zaman iki farklı şekilde, php alternatif for yapısını inceleyelim.

İlk olarak klasik for döngüsüne değinelim. Ardından alternatif for kullanımını da detaylandırarak, aralarındaki kullanım farklılıklarına göz atmış olalım. Böylece alternatif kullanımın daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Alternatif kullanım, performans olarak bir etkisi olmayacaktır. Bu kullanım kişisel bir tercihten ibarettir.

Klasik For Kullanımı

Klasik kullanılan for döngüsünde, parantez içine şart yazıldıktan sonra süslü parantezler içerisinde çalışma alanı belirlenir. Bu kullanımı bildiğimiz içi üzerinde çok durmayacağım. Bu duruma aşağıdaki gibi bir örnek verebiliriz.

for($i = 0; $i < 10; $i++){
  echo $i;
}

Alternatif For Kullanımı

Alternatif for döngüsü, for anahtar kelimesinden sonra parantez kullanmak yerine “:” sembolü kullanır. Döngü değişkeni, koşul ifadesi ve arttırma işlemi normal for döngüsü ile aynıdır. Döngü bloğu ise, endfor anahtar kelimesi ile kapanır. Bu kullanımla birlikte, süslü parantezlerden kurtulmuş oluyoruz.

for($i = 0; $i < 10; $i++):
  echo $i;
endfor;

Alternatif for döngüsü, normal for döngüsünden daha okunaklı bir kod yazımını sağlamaktadır. Ancak, alternatif for döngüsünün kullanımı, kişisel tercihe bağlıdır ve herhangi bir performans avantajı sağlamaz.

Böylelikle php alternatif for döngüsünün kullanımını incelemiş oluyoruz. Alternatif kullanımların diğer döngülerde de kullanılabilir olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı zamanda yinelemekte fayda var, alternatif yazılımlar performans olarak bir avantaj sağlamamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir