Laravel Dersleri

Laravel Route Sistemi Kullanımı

Laravel, popüler bir PHP web uygulama çerçevesidir ve güçlü bir yönlendirme sistemi içerir. Laravel’in yönlendirme sistemi, gelen istekleri uygun işlemeye yönlendirmek için URL’leri eşleştiren bir mekanizma sağlar. Laravel Route işleminin nasıl yapılacağını inceleyelim.

Laravel’in yönlendirme sistemi, routes/web.php veya routes/api.php gibi dosyalarda tanımlanır. HTTP istek yöntemi (GET, POST, PUT, DELETE vb.), işlenen fonksiyon veya kontrolör ve isteğin adı gibi özellikler belirtilmektedir.

Laravel Route sisteminin nasıl çalıştığını bir örnek ile açıklayalım. Örneğin, aşağıdaki kod parçası, bir GET isteği için /hello URL’sine sahip bir yönlendirme tanımlar ve hello adı ile kaydeder:

Route::get('/hello', function () {
    return 'Hello, World!';
})->name('hello');

Bu kod parçasında, Route::get() yöntemi, bir GET isteği için bir yönlendirme tanımlar. /hello, URL’nin yolu, function () { return 'Hello, World!'; } ise istek alındığında çalıştırılacak olan işlevdir. name('hello'), bu yönlendirmenin adını belirler.

Bu yönlendirmeyi kullanmak için, route() fonksiyonunu kullanabilirsiniz:

$url = route('hello');

Bu, /hello URL’sine karşılık gelen tam URL’yi döndürür.

Laravel yönlendirme sistemi, URL parametreleri ve isteğin gereksinimleri için daha gelişmiş eşleştirme özellikleri de sağlar. Örneğin, aşağıdaki kod parçası, /user/123 URL’si için bir yönlendirme tanımlar ve id parametresini belirtir:

Route::get('/user/{id}', function ($id) {
    return 'User '.$id;
})->name('user');

Bu yönlendirmeyi kullanmak için, route() fonksiyonunu ve id parametresini belirleyin:

$url = route('user', ['id' => 123]);

Bu, /user/123 URL’sine karşılık gelen tam URL’yi döndürür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir