Javascript Dersleri

Javascript Dizi Değişkenler (Array Yapısı)

Javascript Array Nesnesi, sayı, metin, tarih gibi değişkenlerinin değerlerinin bir dizi içinde sıralı bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Array ile oluşturulan diziler bir veya daha fazla boyutlu olabilir. Bu dersimizde bir boyutlu dizinin nasıl oluşturulacağını göreceğiz.

Dizi oluşturmak için Javascript’te Array kütüphanesini kullanmak gerekmektedir. Bu kütüphaneye ulaşmak için New Array dememiz yeterli olacaktır. Böylelikle Array Kütüphanesi kullanılıyor olacaktır.

Dizi adını değişkende yer alan çoklu verilerin yan yana dizilmesinden almaktadır. Birden çok değere sahip olduğundan dolayı normal belirlenen değişkene göre daha fazla işlevselliği vardır.

Dizi yapısını incelemek gerekirse Array nesnesini kullanarak şu şekilde oluşturulmaktadır;

var sehir = new Array("Ankara","İstanbul","İzmir","Kırıkkale");

Yukarıdaki gibi Array nesnesi kullanılarak bir dizi oluşturabilirsiniz. Burada yer alan dizideki verilere tek tek ulaşmakta mümkündür. Dizi içinde yer alan verilere ulaşmak için en baştaki veriden sıfırdan başlayarak sayarak ulaşmak istediğiniz verinin sahip olduğu rakamı/sayıyı yazmanız yeterli olacaktır.

Örnek olarak Kırıkkale değerine ulaşmak istiyorsak o zaman kullanacağımız değişken sehir[3] olmalıdır. Kırıkkale 4. Sırada yer alıp 3 numaralı sıraya sahiptir. Eğer bir formül olarak bu dizi sırasını bulmak istiyorsanız o zaman şöyle bir yol izleyebilirsiniz;

“Dizideki sırası – 1” demeniz size verinin indeks numarasını verecektir. Bu indeks numarasını kullanarak istediğiniz veriyi istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir