Online Test Modülü

Veri Tabanı İşlemleri Testine Ait Genel Bilgiler
  • » Çözmekte Olduğunuz Test 20 Sorudan Oluşmaktadır. Çoktan Seçmeli 4 Adet Şık Bulunmaktadır.
  • » Paunlama; Her Test İçin Yanlış Cevap Sayısının 1/4'ü Doğru Cevap Sayısından Çıkartılarak Hesaplanmaktadır.
  • » Testi Çözmüş Olduğunuz Süre Dikkate Alınacaktır. Fazladan Harcanan Süre Puanınızdan Düşürülecektir.
  • » Bu Test İçin Öngörülen Cevaplama Süresi 10 Dakikadır.
  • » Sosyal Medya Butonlarını Kullanarak Test Sonuç Ekranını Arkadaşlarınızla Paylaşabilirsiniz.
  • » Aşağıdaki Facebook ile Bağlan Butonunu Kullanarak Test İçin Gerekli Kaydı Oluşturunuz.
Sosyal Medya Girişi
Aşağıda yer alan Facebook ile Bağlan butonunu kullanarak test için kayıt oluşturunuz. Giriş yapmanız durumunda sağ tarafta yer alan TESTE BAŞLA butonu aktif olacaktır.
Teste Başlama Alanı
Teste başlamak için Facebook ile Bağlan butonunu kullanarak giriş yapmalısınız. Giriş yaptıktan sonra, aşağıdaki buton aktif olacaktır.
TESTE BAŞLA