strpos() İle Değişken İçinde Karakter Arama

Bir değer içinde aranan karakterin kaçıncı sırada olduğunu gösterir. Mantıksal sorgularla kullanılarak aranan karakterin, içinde arama yapılan değerde olup olmadığının kontrolü için de kullanılır.

<?php
$x = "Merhaba Dünya";
echo strpos($x,"a");
// 4
?>

if yapısıyla karakterin varlığını kontrol edelim.

<?php
$string = "merhaba dünya";
$aranan = "b";
$konum = strpos($string, $aranan);

if($konum != false){
echo "'".$string."' içinde '".$aranan."' harfi var";
echo " ve ilk ".$aranan." harfi ".$konum.". sırada.";
}else{
echo "'".$aranan."' karakteri yok.";
}
// 'merhaba dünya' içinde 'b' harfi var ve ilk b harfi 5. sırada.
?>

Yukardaki kullanım şekli doğru olmasına rağmen her zaman doğru sonucu vermeyecektir. Örneğin aradığımız karakter "m" harfi olsaydı aranan karakter değerde bulunmasına rağmen ilk sırada olduğu ve ilk karakterin sıra numarası "0" olduğu için "false" değer olarak algılanacaktı. Doğru kullanım, sorguda "!=" yerine "!==" operatörünü kullanmaktır.

<?php
$string = "merhaba dünya";
$aranan = "m";
$konum = strpos($string, $aranan);

if($konum !== false){
echo "'".$string."' içinde '".$aranan."' harfi var";
echo " ve ilk ".$aranan." harfi ".$konum.". sırada.";
}else{
echo "'".$aranan."' karakteri yok.";
}
// 'merhaba dünya' içinde 'm' harfi var ve ilk m harfi 0. sırada.
?>
- 29.05.2014 3

Sosyal Medya Paylaşım Alanı