str_split() Kullanımı

Verilen değeri, verilen sayı kadar karakter gruplarına bölerek bir diziye dönüştürür. Sayı parametresi girilmemişse, metni her harfi ayrı bir dizi öğesi olacak şekilde bir diziye atar.

<?php
$degisken = "Merhaba";
$dizi1 = str_split($degisken);
$dizi2 = str_split($degisken,2);
print_r($dizi1);
// [0] => M [1] => e [2] => r [3] => h [4] => a [5] => b [6] => a
print_r($dizi2);
// [0] => Me [1] => rh [2] => ab [3] => a
?>

Aşağıda str_split() fonksiyonuna verilen farklı türlerdeki verilerin kaç elemanlı dizlier oluşturduğu, en altta da dizilerin taşıdığı değerler gösterilmiştir.

<?php
$dizi1 = str_split("string");
$dizi2 = str_split("x");
$dizi3 = str_split("");
$dizi4 = str_split(54);
$dizi5 = str_split(3.5);
$dizi6 = str_split(true);
$dizi7 = str_split(null);

echo count($dizi1); // 6
echo count($dizi2); // 1
echo count($dizi3); // 1
echo count($dizi4); // 2
echo count($dizi5); // 3
echo count($dizi6); // 1
echo count($dizi7); // 1

print_r($dizi1); // [0] => s [1] => t [2] => r [3] => i [4] => n [5] => g
print_r($dizi2); // [0] => x
print_r($dizi3); // [0] =>
print_r($dizi4); // [0] => 5 [1] => 4
print_r($dizi5); // [0] => 3 [1] => . [2] => 5
print_r($dizi6); // [0] => 1
print_r($dizi7); // [0] =>
?>
- 29.05.2014 1

Sosyal Medya Paylaşım Alanı