str_replace() İle İçerik Değiştirme İşlemleri

Dizi veya değişkenlerin taşıdığı değer veya doğrudan değer içinden istediğimiz bir kısmı başka bir içerikle değiştirmek için kullanılır. "değiştirilecek değer", "yeni değer", "İçinde değişiklik yapılacak olan değer" olmak üzere 3 parametre alır.

str_replace("değiştirilecek","yerine konacak",$string);

Değişken içindeki veriyi değiştirme;

<?php
$a = "merhaba dünya";
$b = str_replace("merhaba","günaydın",$a);
echo $b;
// günaydın dünya
?>

String içinde değiştirmek istediğimiz birden fazla içerik varsa string içinde aranacak olan değerleri bir dizide toplar, bu dizidedeki değerlerle değiştirilecek olan yeni değerleri de başka bir dizide toplayıp "değiştirilecek" ve "yerine koyulacak" parametrelerine doğrudan bu dizileri yazarız.

<?php
$degisken = "merhaba dünya";
$dizi1 = array("merhaba","dünya");
$dizi2 = array("günaydın","Türkiye");
$sonuc = str_replace($dizi1, $dizi2, $degisken);
echo $sonuc;
// günaydın Türkiye
?>

İçeriğini değiştireceğimiz değerlerin taşıyıcısı bir dizi de olabilir. Fonksiyon aynı şekilde kullanılır. Sonuç aşağıdaki gibidir.

<?php
$dizi1 = array("siyah otomobil","mavi kamyonet","gri otobüs");
$dizi2 = array("siyah","mavi","gri");
$dizi3 = array("beyaz","kırımızı","turuncu");
$sonuc = str_replace($dizi2, $dizi3, $dizi1);
print_r($sonuc);
// [0] => beyaz otomobil [1] => kırımızı kamyonet [2] => turuncu otobüs
?>
- 29.05.2014 0

Sosyal Medya Paylaşım Alanı