PhpMailer ile çoklu mail gönderme

İndex.html dosya içeriğimiz:
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>PhpMailer Çoklu Email Gönderme</title>
</head>
<body>
<form action="gonder.php" method="POST">
Başlık:<br>
<input type="text" name="baslik"><br>
Mesajınız:<br>
<textarea name="mesaj"></textarea><br>
<input type="submit" name="gonder" value="Gönder Hepsine">
</form>
</body>
</html>

gonder.php dosyası:

<?php
if (isset($_POST['gonder'])) {

require_once('class.phpmailer.php');//phpmailer dahil ettik
require_once('conn.php'); //veritabanı bağlantı dosyası
require_once("class.smtp.php"); //smtp dosyasını dahil ettik

$mail = new PHPMailer(); //phpmailer başlattık

$baslik = $_POST['baslik']; //formdan gelen mesaj başlığını çektik
$body = $_POST['mesaj']; //formdan gelen mesaj içeriğini çektik

$mail->IsSMTP(); //smtp ile gönderilecek
$mail->Host = "mail.site.com"; //sitenin mail sunucusu
$mail->SMTPAuth = true; // mail sunucusunun oturum açma özelliği
$mail->SMTPKeepAlive = true; // mail sunucusunun oturum açma özelliği
$mail->Host = "mail.site.com"; //sitenin smtp mail sunucusu
$mail->Port = 25; //sitenin smtp mail portu
$mail->Username = "info@site.com"; //mail adresimiz
$mail->Password = "123456"; //mail şifremiz
$mail->CharSet = 'UTF-8'; //Karakter kodlamamız
$mail->SetFrom('info@site.com','Kemal Sunal'); //mail adresimiz ve adımız/giden maillerde gözükecek

$mail->Subject = $baslik; //mesaj başlığını maillere ekledik
$query = "SELECT nick,mail FROM mailtest"; //veritabanından mailleri çekme sorgumuz
$result = @MYSQL_QUERY($query); //veritabanından mailleri çektik

while ($row = mysql_fetch_array ($result)) { //döngüye sokuyoruz ki teker teker göndereceğiz.
$mail->MsgHTML($body); // mail içeriğini ekledik
$mail->AddReplyTo($row["mail"], $row["nick"]); //gönderilecek mail adresi ve adı
$mail->AddAddress($row["mail"], $row["nick"]); //gönderilecek mailler burda ekliyorz. her döngüde değişecek otomatik

if(!$mail->Send()) { //gönderilemedi ise
echo "<strong>PhpMailer hatası (" . str_replace("@", "&#64;", $row["mail"]) . ') ' . $mail->ErrorInfo . '</strong><br>';
} else { //gönderildi ise
echo "<strong style='color:green;'>Gönderildi :" . $row["nick"] . ' (' . str_replace("@", "&#64;", $row["mail"]) . ')</strong><br>';
}
$mail->ClearAddresses(); // her döngüde mail adresini temizliyoruz ki arkasından başka ekliyebilelim
}
}
?>
- 19.08.2014 24

Sosyal Medya Paylaşım Alanı