Php stristr ile Değişken İçinde Arama Yapmak

stristr() fonksiyonu, string ifade içinde değerin varlığını kontrol etmek, string ifadenin içinde verilen değerden sonrasını veya öncesini almak için kullanılır. Büyük küçük harf ayrımı yapmaz.

stristr() ile string içinde verdiğimiz karakterden sonrasını almak için "içinde arama yapılacak string" ve "sonrası alınmak üzere string içinde arayacağıız karakter(ler)" olmak üzere 2 parametre girilir. String içinde aradığımız karakter(ler)in ilkini baz alır. Aranacak karakter de seçime dahil edilir.

<?php
$site = 'www.hicretcetin.com';
echo stristr($site, 'e'); // etcetin.com
?>

stristr() fonksiyonuyla parametre olarak verdiğimiz karakterin öncesini alırken, 3. parametre olarak "true" değeri girilir. Aranan karakter seçime dahil edilmez. String içinde bulunan ilk karakter baz alınır. php 5.3.0 sürümünde ekenen bir özelliktir.

<?php
$site = 'www.hicretcetin.com';
echo stristr($site, 'e', true); // www.hicr
?>

Değişken içinde aranan metnin varlığını kontrol etmek için

<?php
$string = 'Merhaba dünya!';
if(stristr($string, 'aranan') === FALSE) {
echo 'bu değişkende "aranan" kelimesi yok';
}else{
echo '"aranan" kelimesi bulundu';
}
// bu değişkende "aranan" kelimesi yok
?>

Her ne kadar konumla ilgisi olmasa da string içinde verdiğimiz karakterden sonrasını almak istiyoruz ama, string içinde bulunan ilk karakterin değil, son karakterin sonrasını almak istiyoruz diyenler için de şöyle bir çözüm üretebiliriz;

<?php 
$site = 'www.hicretcetin.com';
echo substr(strrchr($site, "e"), 1);
// tin.com
?>
- 29.05.2014 0

Sosyal Medya Paylaşım Alanı