Php ile substr() Kullanımı

Verilen değerin rakamsal parametreler girerek tanımlanan bir kısımını almak için kullanılır. 3 parametre alır. İlk parametre "değer veya değeri taşıyan değişken", 2. parametre "kaçıncı karakterden itibaren başlanacağı", son ve opsiyonel olan parametre ise, "2. parametreden itibaren kaç karakter almak istediğimiz" olmak üzere 3 parametre alır.

substr ( string, başlangıç, uzunluk );

Uzunluğu belirten son parametre girilmezse, 2. parametre olarak verilen rakama tekabül eden karakteri ve sonrasını döndürür.

Aşağıda değerden alınacak kısmın pozitif ve negatif değerlere göre belirlendiği birkaç substr() örneği ve taşıdıkları değerler gösterilmiştir.

<?php 
$x = "merhaba";
$a1 = substr($x, 2, 3); // "rha"
$a2 = substr($x, -1); // "a"
$a3 = substr($x, -2); // "ba"
$a4 = substr($x, -3, 2); // "ab"
?>
- 29.05.2014 2

Sosyal Medya Paylaşım Alanı