PHP explode() Fonksiyonu Kullanımı

Muhtemelen her projenizde yer alacak olan explode() fonksiyonu bir değişkeni belirttiğiniz karakter(ler) den ayırıp değişkenin bölünmüş parçalarını diziye aktarmak için kullanılır.

Örnek Kullanım;

<?php 
$degisken = 'www.ibrahimcevruk.com';
$dizi = explode ('.',$degisken);
print_r ($dizi);
// [0] => www
// [1] => ibrahimcevruk
// [2] => com
?>

Bu aşamadan sonra ayırdığınız değişkeni, oluşturduğunuz dizinin elamanları olarak istediğiniz yerde ayrı ayrı kullanabilirsiniz.
echo $dizi[0]; // Ekranda "www" yazacaktır.
- 29.05.2014 1

Sosyal Medya Paylaşım Alanı