Javascript Karakter Sayısı - length

Stirng ifadedeki karakter sayısını almak için length metodu kullanılır. Dizilere uygulandığında dizideki eleman sayısını verir.

<div id="ornekuygulama1">
<button onclick="fonksiyonum()">www.hicretcetin.com kaç karakter içeriyor</button>
</div>
<script>
function fonksiyonum(){
var txt = "www.hicretcetin.com";
var say = txt.length;
document.getElementById("ornekuygulama1").innerHTML=txt+" metni "+say+" karakter içeriyor.";
}
</script>

Dizilerdeki eleman sayısını öğrenmek için de aynı şekilde kullanılır;

var dizi = new Array("bir","iki");
document.write(dizi.length);
//Çıktı; 2
- 29.05.2014 0

Sosyal Medya Paylaşım Alanı