implode() İle Dizi Elemanlarını Birleştirmek

implode() fonksiyonu dizi elemanlarını bir ayraç kullanarak birleştirmek için kullanılır.

<?php 
$dizi = array("elma","armut","nar");
$degisken = implode (' - ',$dizi);
echo $degisken;
// elma - armut - nar
?>

Değişkenleri belli karakterlerden ayırıp diziye aktarmak için de explode() fonksiyonunu kullanabilirsiniz.
- 29.05.2014 1

Sosyal Medya Paylaşım Alanı