Bütün Nesneleri Seçme İşlemi

jQuery ile belirtilen alan içindeki tüm nesneleri seçmek için kullanılan jquery seçisidir. *'la ifade edilir. Alan kısıtlandırılmamışsa sayfadaki tüm nesneleri seçer.

Şöyle bir html yapımız var ve biz bu içindeki tüm html elemanlarının arka plan rengini sarı yapmak istiyoruz farz edelim.

<div id="bolge">
<button>Tüm html elemanlarının arkaplan rengini sarı yap</button>
<button>paragrafları gizle/göster</button>
<div>bu bir div</div>
<p>bu bir paragraf</p>
<div>bu bir div</div>
</div>
<script type="text/javascript">
$('#bolge button').click(function(){
$('#bolge *').css("background","yellow");
});
</script>

Görüldüğü üzere belirtilen bölge içindeki tün html elemanları seçilmiştir. Belirtilen bölgeden kasıt $('#bolge') ibaresindeki "#bolge" seçicisidir ki id'si bolge olan html etiketlerini ifade eder. $('#bolge *') şeklinde sonuna tüm elemanları seçme seçimiz olan *'ı da ekleyince id'si bolge olan html elemanının içindeki tüm html elemanlarını seç demiş oluruz.
- 31.05.2014 3

Sosyal Medya Paylaşım Alanı