array_unique() | Tekrar Eden Dizi Elemanını Silme

Dizi elemanlarında tekrar eden öğelerin 1.'si dışındakileri siler.

<?php 
$dizi1 = array("bir","iki","üç","bir","yedi","bir");
$dizi2 = array_unique($dizi1);
print_r($dizi1);
print_r($dizi2);
// [0] => bir [1] => iki [2] => üç [3] => bir [4] => yedi [5] => bir
// [0] => bir [1] => iki [2] => üç [4] => yedi
?>
- 29.05.2014 1

Sosyal Medya Paylaşım Alanı